Odvětví Centroprojektu

domů / odvětví

Investorům nabízíme řešení průmyslového výrobního objektu jako celku, včetně všech doprovodných provozů souvisejících v vlastní výrobou, skladováním, zásobováním médii a energiemi, recyklací a čištěním odpadních vod, využitím druhotných surovin, systémem dopravy a manipulace apod.

Energetické stavby

Zpracování kompletní dokumentace pro projekty úprav, rekonstrukcí či instalací nových zdrojů pro teplárny, elektrárny, spalovny a kotelny je dlouhodobě jednou z našich stěžejních činností.

Více o odvětví

Průmyslové stavby

Investorům nabízíme řešení průmyslového výrobního objektu jako celku, včetně všech doprovodných provozů souvisejících s vlastní výrobou, skladováním, zásobováním médii a energiemi, recyklací a čištěním odpadních vod, využitím druhotných surovin, systémem dopravy a manipulace apod.

Více o odvětví

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářští specialisté se podílejí jak na řešení vodohospodářské problematiky měst a obcí včetně hospodaření s vodou v krajině a protipovodňových opatření, tak i na řešení vodního hospodářství v průmyslu ať už se jedná o novou výstavbu či o intenzifikaci případně rekonstrukci vodohospodářského zařízení stávajících závodů.

Více o odvětví

Aquaparky, Bazény a Bazénové technologie

Naše specializovaná Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie nabízí všestrannou podporu při realizaci zakázek od vypracování projektu, přes poradenské a inženýrské činnosti až po dodávku, montáž a následný servis. Patříme k předním českým dodavatelům provádějícím návrhy a výstavbu aquaparků, koupališť, rehabilitačních zařízení, wellness center, bazénů pro hotely, penziony a rodinné domy. V této oblasti jsme zpracovali velký objem projektových prací a uskutečnili řadu dodávek technologických částí.

Více o odvětví

Občanské stavby

Oblast veřejných a občanských staveb prošla v posledních dvou desetiletích výrazným rozvojem a v našem spektru činností zaujímá trvale významné místo. Naší velkou předností je komplexnost poskytovaných služeb a schopnost pružně reagovat při zpracování projektů staveb často velmi odlišného účelu a rozdílného rozsahu.

Více o odvětví

Dopravní a inženýrské stavby

Zajišťujeme komplexní zpracování projektové dokumentace pro výstavbu silničních komunikací, včetně jejich rekonstrukcí, terénních a sadových úprav a veřejného osvětlení.

Více o odvětví

Fotovoltaické elektrárny

Odvětví výstavby fotovoltaických komplexů zažívá v této době velký rozvoj. A to nejen vzhledem k aktuální situaci na trhu s energiemi. Zvyšuje se tlak na výstavbu nových zdrojů energie, které by postupně umožnily lépe stabilizovat elektrizační soustavu. Nová vláda si dala za cíl vybudovat elektrárny na sto tisíc střech do konce roku 2025. Průmyslové podniky se mohou díky využití solární energie zabezpečit proti nárůstu cen energie.

Více o odvětví

Technologické stavby

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace pro projekty nových instalací či rekonstrukcí technologických linek pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, pro procesní optimalizace a zvýšení efektivity energetických procesů ve výrobních závodech.

Více o odvětví

Další zaměření Centroprojektu

Copycentrum

Vedle našeho zaměření na tisk projektových dokumentací nabízí také velkoformátový tisk a kopírování. Bez skrytých poplatků.

Podrobnosti

BOZP

Zajišťujeme funkci koordinátora BOZP na staveništích. Díky odborným znalostem a praktické dlouhodobé zkušenosti z projektů a jejich realizace nabízíme i komplexní řízení BOZP.

Podrobnosti

Architektonické návrhy

Navazujeme na významnou architektonickou tradici našich předchůdců. Zpracujeme vám návrhy pro občanské, průmyslové a další kategorie budov.