Technologické stavby

Zajišťujeme zpracování kompletní dokumentace pro projekty nových instalací či rekonstrukcí technologických linek pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl, pro procesní optimalizace a zvýšení efektivity energetických procesů ve výrobních závodech.

Dále nabízíme návrhy řešení úspor vody a tepla,  komplexní služby od přípravy koncepčních návrhů po podrobnou prováděcí dokumentaci, projekční práce v 3D pomocí softwaru Autodesk Plant 3D a mimo jiné i v koordinaci se stavební částí v modelu vytvořeném v softwaru Autodesk Revit. Stavební části projektů, profese elektro, měření a regulace nebo dílčí technologické celky zajišťujeme v rámci divize vlastními kmenovými zaměstnanci.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Technologických staveb

Průzkumy

 • stavební
 • statický
 • chemicko-technologický
 • dopravní
 • pedologický
 • dendrologický
 • inženýrsko-geologický
 • geodetické zaměření
 • zaměření stávajícího stavu (ruční zaměření, 3D sken)

Projektová činnost

 • studie proveditelnosti
 • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
 • územně-plánovací dokumentace
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • dokumentace pro provedení stavby
 • dokumentace skutečného provedení
 • autorský dohled
 • Basic Design
 • Detail Design
 • Visualizace ve 3D

inženýrská a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

 • dílčí dodávky stavební i technologické části
 • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
 • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
 • zapracování obsluhy
 • garanční test a předání díla

Příklady typových projektů

 • Výrobní zařízení, potrubní rozvody :
 • Instalace nových výrobních strojů a zařízení – vlastní výrobní linky, čerpadla, výměníky, zásobní nádrže ad.
 • Navýšení objemů výroby – rozšíření závodu
 • Rekonstrukce stávajících výrob – modernizace výrobního zařízení
 • Technické konzultace s přímými dodavateli specializovaných technologií
 • Potrubní rozvody, Armatury – ruční, dálkově ovládané
 • Strategie řízení technologických procesů
 • Energie, pomocná média :
 • Výroba a rozvod stlačeného vzduchu (kompresorové stanice)
 • Výroba a rozvod vakua (vakuové stanice)
 • Náhradní zdroje el. energie (dieselagregáty)
 • Plynové kotelny – teplovodní, horkovodní, parní
 • Kogenerační jednotky (s plynovými motory)
 • Tepelná čerpadla
 • Výměníkové stanice (pára/voda, voda/voda)
 • Systémy chladící vody (chladící věže)
 • Systémy chladné vody (strojní chlazení)
 • Vodní hospodářství – čerpání a doprava vody, úprava přídavné a cirkulační vody chladících okruhů
 • Úpravny a čištění vod – užitkové, odpadní, provozní
 • Technická infrastruktura - inženýrské sítě :
 • Tepelné sítě CZT
 • Plynovody
 • Parovody
 • Horkovody
 • Ve spolupráci se skupinou VHS – vodovody, kanalizace
 • Ve spolupráci se skupinou EL – rozvody el. energie, sdělovací sítě, veř. osvětlení elektroinstalační práce
 • Ve spolupráci se skupinu stavební statiky - ocelové konstrukce

Vybrané reference

Deza – Jímadlo H609C
Cerea Smiřice – nová kotelna 2x 1022 kW
Lovochemie – úpravy technologie na provoze ledek

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.