Cerea a.s. – VKS Pardubice – Automatický sklad olejů a tuků

Publikováno 5.2.2024

Rozšíření výrobních kapacit krmných směsí si vyžádalo nutnost vybudování nových skladových kapacit olejů, tuků a aminokyselin.

Součástí naší dodávky byly projekty všech stupňů, stavební povolení včetně inženýrské činnosti a výstavba stavebních objektů včetně vlastní technologie.

Vybudovali jsme čtyři nerezové 30m3 zásobníky včetně otápěných potrubních tras a napojení na stávající technologii, rekonstrukce stávajících provozních zásobníků a implementace do stávajícího systému řízení

Úspěšná kolaudace proběhla 31.1.2024

 

Výše investice: cca 33 mil Kč

Termín realizace: 04/2023 – 12/2023