Fotovoltaické elektrárny

Odvětví výstavby fotovoltaických komplexů zažívá v této době velký rozvoj. A to nejen vzhledem k aktuální situaci na trhu s energiemi. Zvyšuje se tlak na výstavbu nových zdrojů energie, které by postupně umožnily lépe stabilizovat elektrizační soustavu. Nová vláda si dala za cíl vybudovat elektrárny na sto tisíc střech do konce roku 2025. Průmyslové podniky se mohou díky využití solární energie zabezpečit proti nárůstu cen energie.

Společnost Centroprojekt Group, a.s. je od roku 2021 kompetenčním centrem pro zpracování studií proveditelnosti , navazující komplexní projektové dokumentace a finální dodávku fotovoltaických elektráren pro skupinu Agrofert a.s. Svoje služby v této oblasti samozřejmě nabízí i mimo skupinu.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Fotovoltaických elektráren

Projektová část

 • studie návrhu FVE
 • studie proveditelnosti FVE
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného stavu

Žádost o připojení

 • zpracování žádosti o připojení k distribuční síti ve spolupráci s investorem
 • podání žádosti na distributora

Nutné související činnosti

 • Statika:
 • Odborný posudek
 • Statické výpočty a posouzení
 • Výkresová dokumentace
 • Stavební část:
 • Půdorysy střech objektů vč. zaměření prostupů
 • Návrh střešního zádržného systému
 • Vypracování technické zprávy, výkresové dokumentace střešního pláště
 • Situační výkresy
 • BOZP a PO
 • PBŘ

Dodavatelská činnost

 • komplexní dodávka systému vybraného na základě finálního návrhu
 • flexibilní reakce na případně požadované změny a odchylky
 • zajištění funkce generálního dodavatele stavebního díla
 • dodané komponenty odpovídají TIER 1
 • Zajištění autorského dozoru po dobu výstavby díla

Servis a údržba

 • průběžný servis a údržba HW komponent po dobu provozu FVE

Dotační management

 • poradenství s výběrem vhodného dotačního titulu
 • příprava žádosti v rámci zvoleného programu
 • dotační management po dobu 5-ti let od dokončení realizace díla

Vybrané reference

Návrh fyzického rozmístění FVE panelů na střechách objektů Kostelecké uzeniny,a.s.
Model umístění FVE panelů na plášť administrativní budovy Preol
Vizualizace projektu Carport Lovochemie

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.