Občanské stavby

Oblast veřejných a občanských staveb prošla v posledních dvou desetiletích výrazným rozvojem a v našem spektru činností zaujímá trvale významné místo. Naší velkou předností je komplexnost poskytovaných služeb a schopnost pružně reagovat při zpracování projektů staveb často velmi odlišného účelu a rozdílného rozsahu.

Naše zkušenosti v tomto oboru zahrnují bytové domy, stavby pro obchod a služby, sociální péči, zdravotnictví, vědu a výzkum, finančnictví, školství, kulturu, administra­tivní objekty, hromadné garáže a parkovi­ště, sportovní zařízení, objekty pro uložení archiválií, úpravy komunikací ve městech a obcích, stavby pro hromadnou měst­skou dopravu nebo čerpací stanice po­honných hmot.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Občanských staveb

Průzkumy

 • stavební
 • statický
 • chemicko-technologický
 • dopravní
 • pedologický
 • dendrologický
 • inženýrsko-geologický
 • geodetické zaměření
 • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

 • studie proveditelnosti
 • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
 • územně-plánovací dokumentace
 • dok. pro územní řízení
 • dok. pro stavební povolení
 • dok. pro výběr zhotovitele
 • dok. pro provedení stavby
 • dok. skutečného provedení
 • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

 • dílčí dodávky stavební i technologické části
 • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
 • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
 • zapracování obsluhy
 • garanční test a předání díla

Vybrané reference

AquaCity Poprad – nový nejmodernější 50m krytý bazén na Slovensku
Rekonstrukce městských lázní Vsetín
Rekonstrukce zimního stadionu ve Zlíně

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.