Dopravní a inženýrské stavby

Zajišťujeme komplexní zpracování projektové dokumentace pro výstavbu silničních komunikací, včetně jejich rekonstrukcí, terénních a sadových úprav a veřejného osvětlení.

Dále nabízíme řešení odstavných a parkovacích ploch, náměstí, ná­vrhů dopravního značení, cyklistic­kých stezek, venkovních sportovišť, sanací sesuvů a odpadového hospo­dářství. Zabezpečujeme i průzkumy (dopravní, IGP, pedologický, dendro­logický a pasportizace silničních ko­munikací a dopravního značení).

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Dopravních a inženýrských staveb

Průzkumy

  • stavební
  • statický
  • chemicko-technologický
  • dopravní
  • pedologický
  • dendrologický
  • inženýrsko-geologický
  • geodetické zaměření
  • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

  • studie proveditelnosti
  • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
  • územně-plánovací dokumentace
  • dok. pro územní řízení
  • dok. pro stavební povolení
  • dok. pro výběr zhotovitele
  • dok. pro provedení stavby
  • dok. skutečného provedení
  • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

  • dílčí dodávky stavební i technologické části
  • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
  • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
  • zapracování obsluhy
  • garanční test a předání díla

Vybrané reference

Nové dopravní napojení průmyslového areálu Kosteleckých uzenin
Okružní křižovatka pro sídliště
Rekonstrukce křižovatek na Pasecké ve Zlíně

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zaujali jsme Vás? Napište nám

    Na Váš dotaz se vždy pokusíme odpovědět do 24 hodin na uvedený email. Děkujeme