Rozhovor: Dobrá spolupráce vede ke spokojenosti investora

Publikováno 27.4.2020

Jak řešit komplikace na stavbě? Čím se odlišují stavby pro Průmysl 4.0?

Nejen na tyto otázky nám odpověděl ředitel závodu Otrokovice David Blažek z PSG Construction.

Kongresové a univerzitní centrum Zlín

 

Kongresové centrum Zlín, válcovna pro Fatru… vypadá to, že výsledkem spolupráce Centroprojektu a PSG jsou významné stavby…

…a připomenu také spolupráci na projektu Baťova institutu 14-15 | Krajského kulturního a vzdělávacího centra. Bylo by ale zvláštní, pokud bychom se jako místní a ambiciózní firmy na takto významných projektech nepotkávali. (úsměv)

14|15 Baťův institut ve Zlíně

Spolupracujeme na projektech v našich pozicích již dlouhou dobu s velmi kvalitními výsledky. Například projekt nové válcovny v areálu společnosti Fatra Napajedla byl jednou z velkých výzev z hlediska času a prostoru, ve kterém bylo třeba objekty zrealizovat.

Za sebe hodnotím celou spolupráci velmi pozitivně. Ani zisk ocení Stavba roku Zlínského kraje 2018 však „nepřebije“ pozitivní hodnocení celé výstavby investorem.

Válcovna pro Fatru

 

Zatím posledním společným projektem byl výrobní areál pro automotive, konkrétně firmu Hirschmann ve Vsetíně. V čem je areál atypický?

Postavili jsme výrobně – administrativní objekt, který je prakticky na zelené louce naproti stávajícího výrobního závodu ve Vsetíně, místní části Bobrky. Stavba se skládá z výrobní haly, expedice, skladovací haly, podpůrných výrobních prostor a dvoupodlažní administrativní části.

Z hlediska výstavby bylo zásadní to, že se ve velmi krátkém čase podařilo zahájit výstavbu prefabrikovaného skeletu. Hodně záležitostí se v tomto projektu muselo řešit takzvaně „za pochodu“.

To byl proces trvající po celou dobu výstavby a zde je třeba vyzdvihnout spolupráci s investorem, společností Hirschmann Czech s.r.o., technickým dozorem investora společností IPR spol s.r.o. a projektantem – vaší společností.

 

Byly na stavbě nějaké těžkosti?

Každý, kdo se v prostředí stavebnictví pohybuje, ví, že komplikace byly, jsou a budou na každé stavbě. Je úplně jedno, zda jsou zapříčiněny na straně projekce, realizace nebo požadovaných změn.

Zásadní je umět se k těmto záležitostem postavit, spolupracovat a ve finále dosáhnout spokojenosti investora.

Výrobní areál pro Industry 4.0

 

Součástí tohoto výrobního areálu byl také automatizovaný sklad a vysoký podíl robotizované výroby. Byla kvůli tomu výstavba odlišná oproti jiným stavbám?

Z hlediska stavebních postupů se akce příliš nelišila od běžné výstavby, bylo třeba respektovat a domýšlet více návazností a připravenost pro montáže technologií.

S tím souvisely i další vyvolané požadavky na změny, které bylo třeba do projektu zapracovat. Je velmi zajímavé vidět dnešní možnosti kombinace zásobování strojů, dopravy výrobků a výroby v takové míře automatizace.

 

Navrhujete někdy jiné možnosti realizace oproti navrženému projektu přímo na stavbě?

To vždy závisí na konkrétním projektu a fázi, ve které jsme investorem osloveni ke spolupráci. Samozřejmě máme svá řešení a ověřené postupy, které jsme připraveni klientům nabídnout. Zásadní je pro nás však takové řešení, které klientovi zlepší funkčnost výsledného díla a přinese ekonomickou úsporu. Často se stane, že se i v průběhu výstavby naleznou možnosti optimalizací, které mohou být pro investora zajímavé, a využije je.

 

 

Ing. David Blažek

Ředitel závodu Otrokovice ve společnosti PSG Construction a.s. se narodil ve Zlíně a také zde absolvoval Střední průmyslovou školu, obor stavebnictví. Následně pokračoval ve studiu na Fakultě stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby a realizace staveb.

Po studiu nastoupil do společnosti PSG International a.s. na pozici stavbyvedoucího, je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Od roku 2016 působí v představenstvu společnosti PSG Construction a.s. a vede otrokovický závod.