Výrobní areál pro Industry 4.0

Areál Hirschmann, 2. výrobní závod

Investor
HIRSCHMANN CZECH, s.r.o.

Místo stavby
Vsetín – Bobrky, Česká republika

Architekt
DIMENSE v.o.s.

Generální projektant
IPR spol. s r.o.

Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Generální dodavatel
PSG Construction a.s.

Efektivní výrobní areál pro automotive
V průmyslové zóně Vsetín – Bobrky stojí na asymetrické trojúhelníkové parcele nový výrobní, montážní a expediční areál připravený podle standardů Industry 4.0.
Investor tak od léta 2019 využívá nové moderní zázemí pro výrobu plastových komponentů pro automotive.
Dominantní výrobní hala
Nepřehlédnutelnou dominantou nového areálu je výrobní hala s výškou 11,3 m a dokonce 17,5 m u plně automatizovaného bezobslužného skladu.
Z východní strany je výrobní objekt doplněn nižší administrativní budovou (výška 9,9 m). Právě provedení tohoto dvojpodlažního objektu s předstupujícím 2. podlažím a výraznou konzolou vytváří krytý vstup do budovy a odlehčuje celou stavbu.
Tento výraz má svůj důvod – symbolizuje dynamiku investora, důraz na moderní technologie a inovativní přístup k podnikání v oboru automotive.