Válcovna pro Fatru

 

Místo:
Napajedla, Česká republika

Investor:
Fatra a.s.

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Realizace:
2016 – 2019

Popis stavby:
Realizací nových objektů chce Fatra naplnit vizi stát se moderní automatizovanou firmou fungující na principech Průmyslu 4.0.
Významným krokem k tomuto cíli je realizovaná válcovna, která se svými jednotlivými prvky bude znamenat modernizaci všech pracovních postupů, a zároveň vytvoření technologicky vyspělých pracovišť pro více jak 100 nových zaměstnanců.
Dalšími technologickými celky je např. recyklační linka pro zpracování odpadů z výroby střešních hydroizolačních fólií a všech typů podlahových krytin, dále pomocná technologie na převíjení a balení hydroizolačních fólií, skladovací haly a nová stanice pro chlazení a úpravu vody.