Kongresové a univerzitní centrum Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2010

Objednatel:
Statutární město Zlín

Investor:
Statutární město Zlín
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výše investice celé akce:
Kongresové centrum 623 mil. Kč

Stupeň zakázky:
Centroprojekt se podílel na tvorbě realizační dokumentace a autorském dozoru objektu Kongresového centra ve sdružení s AED PROJECT a.s. a podle návrhu architektky Evy Jiřičné.

Stručný popis stavby:
Společný komplex Kongresového a univerzitního centra  je umístěn v centru krajského města. Je výjimečný svým architektonickým pojetím i použitím materiálů, které ostře kontrastují s tradiční funkcionalistickou baťovskou zástavbou. Stavba Kongresového centra zvítězila v soutěži Stavba roku 2010 Zlínského kraje.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 4673 m2
Obestavěný prostor: 70 326 m3
Počet podlaží: 2 podzemní, 3 nadzemní
Maximální výška: 19 m
Počet míst ve velkém sále: 865
Počet míst v malém sále: 87
Počet míst v restauraci: 106
Počet parkovacích míst v podzemních podlažích: 92