Aby ocelové konstrukce dlouho sloužily

Publikováno 20.5.2020

Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb patří mezi povinnosti majitelů takových objektů. A v Centroprojektu Vám s tím pomůžemepodívejte se jak.

‘Ocelovku’ mám, tak co teď?

Prohlídky musí provádět osoba s příslušným oborem autorizace dle stavebního zákona, tj. osoba autorizovaná v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo statika a dynamika staveb.

Dokladem o údržbě jsou periodické prohlídky dle ČSN 73 2604 „Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb“. Tyto prohlídky může provádět pouze autorizovaná osoba v intervalech stanovených touto normou, stejná osoba pak vydává potřebné potvrzení.

Proč mám provádět takové prohlídky?

Častým motivem přesného zaměření stojícího objektu je získání přesných podkladů např. pro přípravu plánované rekonstrukce potrubních mostů uvnitř areálů.

Zásadní podnět je také spoluzodpovědnost majitele konstrukce v případě zanedbání údržby za případné škody.

Jako renomovaná projekčně-inženýrská společnost Vám v Centroprojektu zajistíme kompletní kontrolu a údržbu ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb včetně zpracování náhradní dokumentace.

Nabízíme kompletní servis

  • Zaměření stávající konstrukce pomocí moderních technologií (3D skenování) nebo tradičními metodami vždy s důrazem na kvalitu a cenu,
  • vytvoření výkresů stávající konstrukce,
  • posouzení stávající konstrukce,
  • případné navržení opravy stávající konstrukce,
  • vytvoření náhradní dokumentace dle požadavku normy ČSN 73 2604.

Proberme Vaše konstrukce a mosty

Ing. Jan Mičola
ředitel divize Projekční a inženýrsko-dodavatelská činnost

tel: +420 573 038 434
e-mail: micola@centroprojekt.cz

Info v PDF

Všechny informace najdete v tomto PDF: