14|15 Baťův institut ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2013

Investor:
Zlínský kraj

Investiční náklady:
900 mil. Kč

Stupeň zakázky:
Studie
Dokumentace pro územní řízení (DÚR)
stavební povolení
výběr dodavatele
realizační dokumentace
kolaudace

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Náročná proměna původních továrních budov obuvnické firmy Svit. Po letech neúplného využití Zlínský kraj přistoupil k rekonstrukci, na jejímž konci je nový účel původních průmyslových objektů.
Mezi budovami vznikla nová (nepůvodní) zpevněná plocha, která se využívá k neobvyklým instalacím, koncertům a jiným venkovním akcím.
Obě budovy přímo navazují na baťovský funkcionalismus, ačkoli byly postaveny až po válce kvůli bombardování a následné nutné demolici původních objektů.
Díky své pozici na východním okraji bývalého továrního areálu jsou tyto dominanty dobře viditelné v celém svém objemu.
V budovách nyní sídlí tři veřejné institutce – Muzeum jihovýchodní Moravy, Krajská galerie výtvarného umění a Krajská knihovna Františka Bartoše.

Zdroj fotografií:S laskavým svolením od City Work