Fáze projektu a stavby

Publikováno 22.4.2021

Co všechno obnáší příprava a realizace stavby? Co je potřeba řešit v rámci průzkumu? Zahrnuje projekční činnost jen přípravu výkresů? A co je obsahem tzv. „inženýringu“? 
Zpracovali jsme vám všechny odpovědi do jednoduché grafiky – podívejte se.

 

Fáze 01 / Průzkumy

 • stavební, statický,
 • chemicko-technologický,
 • dopravní,
 • pedologický,
 • dendrologický,
 • inženýrsko-geologický,
 • geodetické zaměření,
 • zaměření stávajícího stavu.
Technologická plošina pro Prechezu v Přerově.

Fáze 02 / Projektová činnost

 • studie proveditelnosti, architektonické, zastavovací, technologické, studie dopadů stavby na životní prostředí (EIA) a další,
 • územně plánovací dokumentace,
 • dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele, pro provedení stavby, skutečného provedení,
 • autorský dozor.
Projekt haly povrchových úprav pro TOSHULIN v Hulíně.

Fáze 03 / Inženýrská a konzultační činnost

 • činnosti spojené s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení,
 • zajištění integrovaného povolení podle IPPC,
 • výběrové řízení na zhotovitele stavby,
 • technický dozor investora,
 • zastupování investora ve funkci „inženýra (správce) stavby“,
 • zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi.
Projekt okružní křižovatky na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy.

Fáze 04 / Dodavatelská činnost

 • dílčí dodávky stavební i technologické části,
 • realizace staveb formou dodávky „na klíč“,
 • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu,
 • zaškolení obsluhy,
 • garanční test a předání díla.
Technologická plošina pro Prechezu v Přerově.