Dotace na výstavbu a rekonstrukce – a jak na ně

Publikováno 14.4.2021

Na využití dotačních titulů pro stavební nebo technologickou investici jsme se zeptali Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM-RPIC. Zveme ke čtení.

Zákazníci Centroprojektu mohou využít i širokou nabídku služeb našich specializovaných partnerských organizací, které nabízí i dotační poradenství.

Dotace neřeší zdaleko všechno, nicméně mohou významně přispět k rozhodování o projektu, případně jeho konečném rozsahu a kvalitě řešení.

Co je tedy potřeba?

  1. Plánovanou investiční akci zkonzultovat z hlediska možných dotací.
  2. Příprava žádosti a její načasování.
  3. Myslet na dlouhodobé partnerství při administraci (a tím předcházet problémům)

1/ Plánovanou investiční akci zkonzultovat z hlediska možných dotací

Cesta nebývá přímočará, pokud je cílem postavit výrobní objekt, nemusí cesta vést přes dotační programy na stavbu nemovitostí. Je potřeba dotační zkušenosti a znalost širšího kontextu podniku.

2/ Příprava žádosti a její načasování

Dotační programy (výzvy) jsou vyhlašovány v nepravidelných cyklech a jsou otevřeny vždy na několik měsíců 1-2x ročně.

Je proto dobré plánovat využití dotací včas a mít někoho, kdo vhodnou dotační výzvu pohlídá.

3/ Myslet na dlouhodobé partnerství při administraci (a tím předcházet problémům)

Na schválení dotační žádosti navazuje fáze realizace (až 3 roky) a udržitelnosti (až 5 let) projektu, které jsou doprovázeny celou řadou povinností.

Je výhodné mít na tuto spolupráci spolehlivého a dlouhodobě ověřeného partnera se zkušenostmi (změny a problémy, které přináší reálný život projektů).

V případě projektů, které obsahují stavební práce (výstavba, rekonstrukce, opatření k úspoře energie apod.). je nespornou výhodou včasná konzultace projekční organizace (v zastoupení investora) s dotační agenturou.

Lze tak maximalizovat rozsah nákladů, které budou dotovány (přizpůsobení projektu, projekční práce, inženýrské činnosti, druh technologie…), případně zahrnout do projektu i jiné náklady než ryze stavební.

Příklad úspěšné spolupráce JVM-RPIC a Centroprojektu

Požadavkem investora byla investice cca 87 milionů Kč do budovy a technologií.

Dotační řešení

V JVM-RPIC navrhli technický popis problému výroby nerezových svařovaných trubek. Po konzultacích s odbornými pracovišti na vysokých školách a včasnou konzultací s projekční organizací Centroprojekt navrhli ucelený koncept dotačního projektu zahrnujícího jak stavbu, tak technologii.

Projekt byl úspěšně realizován.

JVM-RPIC – partner, který pomáhá tvořit

JVM-RPIC, spol. s r.o se specializuje na dotační poradenství pro firemní sektor. Bohatá a úspěšná historie s nabytými zkušenostmi pro tuto společnost nejsou marketingovým tvrzením, ale reálnou skutečností, kterou pracovníci společnosti odpracovali za více než 25 let existence firmy.

Na dotace existují různé názory – od těch, které říkají, že dotace poškozují tržní prostředí, až po ty, které tvrdí, že díky byrokracii a neustálým kontrolám se nevyplatí.

Zastáváme názor, že při splnění určitých předpokladů dotace dávají smysl. Především musí jít o reálné projekty, projekty dostatečné velikosti a projekty kreativně a odborně dobře vedené v rámci přípravy a následné administrace.