Projekt haly povrchových úprav pro TOSHULIN

Místo:
Hulín, Česká republika

Rok ukončení:
2017

Investor:
TOSHULIN, a.s.

Stupeň zakázky:
všechny projektové stupně včetně inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Stručný popis stavby:
Halový objekt je dispozičně rozdělen na lakovací linku těžkých prvků a lakovací linku lehkých prvků.
V hale s ocelovou nosnou konstrukcí je také trafostanice 1600 kVA, rozvodna NN, sklad barev, sklad hořlavin, sklad nadrozměrných plechových dílců, denní místnost, kancelář, sociální zařízení, ČOV a úpravna vody.