Okružní křižovatka pro sídliště

Investor
Statutární město Zlín

Projekt
2019

Projekt, inženýrská činnost
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Základní informace:
Nové dopravní spojení na největším zlínském sídlišti sníží přepravní časové ztráty a zmírní dopad na životní prostředí.
Kvůli chybějícím pár stovkám metrů 2,5 km objížďka středem obytné zóny. To je současná – a nevyhovující – situace cca pěti tisíců obyvatel části zlínského sídliště Jižní Svahy. Aktuální situaci vyřeší připravovaná kruhová křižovatka i s novou silnicí. Ta nově umožní dopravní napojenítéto části sídliště.
4 ramena pro auta i trolejbusy
Zásadní výhodou bude druhý příjezd do této části sídliště. Projekční práce zahrnují také novou zastávku a točnu MHD se sociálním zázemím pro řidiče, nové chodníky a cyklostezky. Stavební úpravy zahrnují také přeložky, rozšíření a úpravy inženýrských sítí spolu s novým veřejným osvětlením a trolejbusovým vedením.