Technologická plošina pro Prechezu

Investor:
Precheza a.s.

Generální projektant, projekt a statika ocelových konstrukcí, usazení technologických zařízení:
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Průmyslová a inženýrsko-dodavatelská divize

Místo:
Přerov

Realizace:
2019

Základní technické údaje:
Počet technologických zařízení / 3
Váha zařízení / 13, 3 a 1,5 tuny

Stavební část objektu zahušťování titanové běloby
Realizace nové ocelové konstrukce pro další technologické inovace ve výrobě titanové běloby je osazena ke dvěma již stojícím objektům a efektivně využívá volného prostoru uvnitř firemního areálu.
Ocelový skelet má čtyři vložené plošiny na úrovních +6,0 m, +9,0 m, +11,5 m a +14,0 m.
První plošina je řešena jako ocelobetonová, zbývající tři jako ocelové.
Součastí konstrukce je také nové ocelové schodiště objektu a podvěšená jeřábová dráha s nosností 2 tuny pod umístěná pod zastřešením objektu.
Celá stavba je opláštěna sendvičovými panely, střešní plášť je proveden skládanou konstrukcí z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolace.