Teplárna s fluidním kotlem ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
1996

Investor:
Teplárna a.s. Zlín

Investiční náklady (v roce 1995)
Stavební část: 140 mil. Kč
Technologická část: 990 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Stavba „Teplárna s fluidním kotlem“ se nachází v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně. V teplárně byl instalován parní kotel o výkonu 150 tun/hodina s atmosférickým cirkulačním fluidním spalováním černého uhlí a protitlaká parní turbína o elektrickém výkonu 25 MW.Fluidní kotel byl vybudován jako náhrada dožitých kotlů stávající teplárny, při podstatném zlepšení vlivu provozu na životní prostředí.
Hlavní objekt kotelny se strojovnou má rozměry 65 x 30 metrů a maximální výšku 52 metrů. Při fluidním spalování je dosaženo nízkou teplotou ve spalovací komoře omezeného vzniku NOx a přidáváním vápence do paliva se dosáhne odsíření spalin.

Základní technické údaje:
Palivo: černé uhlí s dávkováním vápence
Kotelna
Jmenovitý parní výkon kotle: 150t.h-1
Jmenovitý tlak páry: 9,6 MPa
Jmenovitá teplota páry: 540°C
Účinnost kotle při jmenovitém výkonu: 91,5%
Strojovna
Protitlaká turbína s regulovaným odběrem
Elektrický výkon: 25 MW
Garantované hodnoty emisí
prach: 10 mg.m-3
NOx: 250 mg.m-3
SO2: 200 mg.m-3
CO: 200 mg.m-3