Spalovna pro Ekotermex Vyškov

Místo:
Vyškov, Česká republika

Rok ukončení:
1994

Investor:
Ekotermex, a.s.

Investiční náklady:
Cena kompletního technologického zařízení: 22 200 000 Kč (cenová úroveň 1993)
Cena stavební části: 800 000 Kč (úpravy ve stávající hale)

Stručný popis stavby:
Ve spalovně jsou instalovány dvě spalovací linky. Zařízení s komorovou stacionární pecí bylo uvedeno do provozu v roce 1992 a druhé s rotační pecí v roce 1994.
Ve spalovně se ekologicky likviduje široký sortiment pevných i kapalných odpadů z Vyškova a okolí.
Kapacita spalovny je 2900 tun odpadu za rok při průměrné výhřevnosti odpadu 20 MJ.kg-1
Areál spalovny se nachází v rozšířené průmyslové oblasti Vyškova směrem k obci Pustiměř.
Hlavní hala spalovny má rozměry 38 x 18 x 9,7 metru a na kratších stranách se nacházejí přístavky 18 x 6 x 9,7 metru, z nichž jeden je určen pro manipulaci s pevným odpadem a druhý pro stáčení kapalných odpadů.
Obě spalovací zařízení jsou vybavena parními kotly. Získaná pára je využívána k výrobě elektrické energie v parní turbíně.
Spalovací zařízení s komorovou pecí typu GG 24 dodala rakouská firma Schiestl Hoval, spalovací zařízení s rotační pecí je dodávkou německé firmy Kettenbauer.

Základní technické údaje:
Zařízení Schiestl Hoval
Výkon spalovacího zařízení při výhřevnosti odpadu 20 MJ.kg-1: 350 kg.h-1
Podpůrné palivo: zemní plyn
Využití teploty spalin za dohořívací komorou: parní kotel
Množství a parametry páry: 2,3 t.h-1, 1,55 MPa a 250 °C
Teplota v dohořívací komoře: 1200 °C
Zdržení spalin v dohořívací komoře: 2s
Způsob čištění spalin: absorpční mokrá pračka s automatickou průtočnou neutralizací

Spotřeby energií:

  • zemní plyn: 550 000 m3 za rok
  • elektrická energie: 352 000 MWh za rok

Cena kompletního technologického zařízení: 42 300 000 Kč (cenová úroveň 1991)
Cena stavební části:  11 200 000 Kč

Zařízení Kettenbauer
Výkon spalovacího zařízení při výhřevnosti odpadu 20 MJ.kg-1: 200 kg.h-1
Podpůrné palivo: zemní plyn
Využití teploty spalin za dohořívací komorou: parní kotel
Množství a parametry páry: 2,3 t.h-1, 1,55 MPa a 250 °C
Teplota v dohořívací komoře: 1200 °C
Zdržení spalin v dohořívací komoře: 2s
Způsob čištění spalin: cyklonový filtr + absorpční mokré pračky s automatickou průtočnou neutralizací

Spotřeby energií:

  • zemní plyn: 420 000 m3 za rok
  • elektrická energie: 424 MWh za rok