Kogenerační jednotka Bratislava

Místo:
Bratislava, Slovenská republika

Rok ukončení:
2012

Investor:
Prvá rozvojová a.s.

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Energetická stavba pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.