Studie zastřešení mezi průmyslovými halami

Místo:
Levice, Slovensko

Investor:
ANDRITZ KUFFERATH s.r.o.

Stupeň zakázky:
studie

Stručný popis stavby:
Předmětem studie je návrh dvou variant zastřešení prostoru mezi stávajícími objekty SO105 a SO156 v areálu investora v Levicích.
Každá varianta počítá s využitím ocelových příhradových nosníků. Rozdíl je mimo jiné v ceně a počtu sloupů v manipulačním prostoru.
V prostoru pod zastřešením bude dle požadavků vytvořena pojížděná plocha tvořená železobetonovou deskou tloušťky 250 mm, která bude od základů pro sloupy oddilatována.