Rekonstrukce stáčení chemikálií Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
Alpiq Generation (CZ) s.r.o.

Stručný popis stavby:
Předmětem této dokumentace je vybudování nové stáčecí plochy v místě dnešního stáčiště, které je obsluhováno po kolejích.Řešený prostor se nachází u objektu teplárny, v jejíž blízkosti jsou projektovány nové zpevněné plochy pro pěší a vozidla.
Prostor mezi vozovkou a dlážděným chodníkem kolem budovy bude využíván ke stáčení chemikálií, případně k odstavení vozidla.

Základní technické údaje:
Původní šířka komunikace: 3,50 m
Nově projektovaná šířka vozovky: 6,00 m