Projekt ZTV v Hluku

Místo:
Hluk, Česká republika

Investor:
Město Hluk

Stručný popis stavby:
Předmětem projektu bylo vytvoření technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou bytovou zástavbu 34 rodinných domů. Jedná se o nově navržené plochy, nacházející se západně od hlavního zastavěného území města.
V rámci souboru nových stavebních objektů technické a dopravní infrastruktury trvalého charakteru budou realizována také veřejná prostranství (včetně dětského hřiště a ochranné zeleně pro oddělení od průmyslového areálu NIOB FLUID).
Stavba zajistí obslužnost pro 34 RD, kapacita inženýrských sítí je navržena pro výhledovou realizaci dalších 10 rezidenčních objektů.

Základní technické údaje:
Dotčené území: 3 557 m2
Kapacita zastavěného území: 34 rodinných domů (výhledově 44)