Cyklostezka Dětkovice

Místo:
Dětkovice, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Stupně zakázky:
Studie proveditelnosti

Investor:
Obec Dětkovice

Stručný popis stavby:
Pro možnou realizaci cyklostezky v moravských Dětkovicích v blízkosti dálnice D1 u Vyškova bylo připraven projekt a studie proveditelnosti.
Plánovaná trasa pro cyklisty a další uživatele stezky je rozdělena na tři úseky. První část bude kopírovat silnici II/428, navazující trasa povede podél stávající místní komunikace k ČOV.
V místě křížení bude vybudována nová dřevěná lávka.
Poslední úsek povede klidným prostředím polí k silnici III/4289 Dětkovice – Koválovice.
Proti najetí zemědělské techniky na cyklostezku se osadí zábrana (betonový sloupek).

Základní technické údaje:
Základní šířka cyklostezky: 2,00 m
Délka úseku 1: 980 m
Délka úseku 2: 395 m
Délka úseku 3: 625 m
Celková délka cyklostezky: 2000 m