Projekt křižovatky Zlín – Pasecká – Klabalská – Stráže

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok projektu:
2014

Objednatel:
Statutární město Zlín

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Projekt rekonstrukce stávajících křižovatek v blízkosti největšího zlínského sídliště Jižní Svahy.
Plánovaná rekonstrukce řeší nejen samotné křížení v podobě kruhového objezdu, který zklidní dopravu, ale také jeho příjezdové a odjezdové cesty. Z tohoto důvodu se změna dotkne i mostního objektu.
Celkové zklidnění dopravní situace přinesou také dva nové zastávkové zálivy pro autobusy městské hromadné dopravy, bezpečnější přechod chodců směrem k panelovým domům a samozřejmě také bezproblémový pohyb vozidel v prostoru křižovatek.
Druhý mostní objekt bude dotčen úpravou východnější křižovatky s napojením rezidenčních objektů.
Nedílnou součástí je také vybudování nových komunikací pro pěší a části cyklostezky pro cyklisty.