Projekt rekonstrukce komunikace Mostní

Reportáž z plánované rekonstrukce

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení projektu:
2016

Objednatel:
Statutární město
Zlín

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Nedostatečná kvalita komunikace, její stáří, nevhodný povrch, velké zatížení a zvyšující se objem dopravy byly podnětem pro nezbytnou rekonstrukci komunikace Mostní ve Zlíně.
Cílem je zlepšit dopravní obslužnost, pohodlí řidičů, chodců i cestujících v MHD.
Proto je navržena oprava silniční komunikace v délce 1,115 km včetně přilehlých chodníkových ploch.
Rekonstrukcí bude tato městská komunikace také rozšířena, v průměru o 3/4 metru.
Kompletní obnova se dotkne také sítí, které budou zároveň obnovovány – vodovod, vedení NN, VN (nadzemního i podzemního) a slaboproudých rozvodů.

Základní technické údaje:
Délka opravované komunikace: 1,115 km
Šířka rekonstruované vozovky: 6,50 m
Navržená volná šířka veřejného chodníku: 1,65 m