Projekt domova důchodců v Praze na Chodově

Místo:
Praha – Chodov, Česká republika

Rok ukončení:
2003

Investor:
Odbor městského investora Magistrátu hlavního města Prahy

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Ve stávajícím areálu domova důchodců CENTROPROJEKT projektoval nový bytový objekt. Na místě zahrady vznikla nová budova tvaru „L“. S původním domovem je novostavba spojena prosklenným propojovacím krčkem.
Objekt má dvě nadzemní podlaží, v severní části je také suterén navazující na průlezný kanál spojující původní a novou budovu.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 1090,5 m2
Obestavěný prostor: 8213 m2
Počet podlaží: 2 NP
Počet dvoulůžkových pokojů: 20 (10 v každém podlaží)
Počet jednolůžkových pokojů: 8 (4 v každém podlaží)
Pokoje pro handicapované: 1