Projekt chemického závodu PES TV

Místo:
Senica, Slovenská republika

Rok ukončení:
2008

Investor:
SLOVKORD a.s. Senica

Předpokládané náklady:
více než 1,5 mld Kč

Stručný popis stavby:
Cílem investice je rozšířit kapacitu výroby PES TV (typu HMLS). Stavbu charakteru chemického závodu velkého rozsahu tvoří 26 stavebních objektů a 35 provozních souborů na ploše přesahující 10 tisíc m2.
V rámci této stavby bylo instalováno technologické zařízení na výrobu PES granulátu a PES technických vláken (PES TV). Proces výroby je rozčleněn do šesti výrobních částí:

  • skladování základních surovin – kyseliny tereftalové (KT) a etylenglykolu (EG),
  • výroba PES granulátu v polykondenzaci,
  • dopolykondenzace granulátu v pevné fázi,
  • extruderové zvlákňování s prodlužovacím a navíjecím procesem v jedné operaci,
  • automatické třídění a balení hotového vlákna a uskladnění palet s hotovým vláknem ve skladu hotových výrobků,
  • pomocné provozy pro zabezpečení dodávky energií.

Proces výroby je nepřetržitý.
Součástí stavby jsou objekty pro výrobu, energetiku, skladování, dopravu a charakteru administrativního (pětipodlažní objekt administrativní budovy se šatnami a hygienickými zařízeními, v přístavku zvlákňování je gastronomická část, laboratoř a řídicí a pomocné provozy).
Stavba „Rozšírenie výroby PES TV – HMLS typ“ se nachází v bývalém areálu společnosti Slovenský hodváb a.s. Senica, na volné ploše východně od současné budovy Slovkordu a.s.