Letní koupaliště Chropyně

Místo:
Chropyně, Česká republika

Rok ukončení:
2008

Investor:
Město Chropyně

Celkové náklady:
40 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Z důvodu nevyhovujícího stavu a nesplnění základních požadavků vyhlášky č. 135/2004 Sb., která stanovuje požadavky pro provoz bazénů a koupališť, byla zpracována projektová dokumentace řešící modernizaci koupaliště. Centroprojekt připravil dokumentaci pro bazénovou technologii. Samotnou technologii pro úpravu bazénové vody jsme následně dodávali.
První etapa rekonstrukce koupaliště začala na podzim roku 2007. Nejdříve byly provedeny veškeré venkovní potrubní rozvody bazénové technologie a úpravy vyžadující dosažení správných hydraulických poměrů v bazénech. Samotná vana velkého a dětského bazénu byla doplněna o přelivné žlábky a dnové rozvody.
Druhá etapa začala po zimní přestávce na jaro roku 2008. V této fázi rekonstrukce byly dokončeny stavební práce na bazénech včetně pokládky bazénové fólie DLW. Proběhla úprava technologických prostor a montáž bazénové technologie.
Kvalita a hygienická nezávadnost bazénové vody je hlídána pomoci automatické měřící jednotky, která řídí dávkovací čerpadla chemikálií.
Oba fóliové bazény byly nově vybaveny vodními atrakcemi. Ve velkém bazénu byly umístěny masážní trysky, masážní lavice, vodní chrlič, dělo, lezecká síť a stěna.
Původní skokanský bazén byl zredukován a přeměněn na divokou řeku, která zvýšila atraktivitu letního koupaliště.
Dětský bazén byl nově vybaven vodním hřibem a skluzavkou ve tvaru berušky pro nejmenší návštěvníky areálu.
Výškovou dominantou areálu je stávající tobogán, který byl vyleštěn a upraven pro dojezd do nového bazénu.
Venkovní koupání má v Chropyni dlouholetou tradici. Původní koupaliště bylo otevřeno již v červnu 1970.

Základní technické údaje:
Plavecký bazén
plocha: 1040 m2
objem: 1450 m3
Objem akumulace: 96 m3
Divoká řeka
plocha: 64 m2
objem: 77 m3
Objem akumulace: 96 m3
Dětský bazén
plocha: 235 m2
objem: 200 m3
Objem akumulace: 23 m3

Parametry úpravny vody
Plavecký bazén
velikost filtru: 2350 mm
počet filtrů: 3 ks
oběhový výkon: 376 m3/h
Divoká řeka
velikost filtru: 2350 mm
počet filtrů: 3 ks
oběhový výkon: 77 m3/h
Dětský bazén
velikost filtru: 1400 mm
počet filtrů: 2 ks
oběhový výkon: 120 m3/h