NEXT-M – produkty moderní medicíny

Místo:
Brno, Česká republika

Rok ukončení:
2011

Investor:
Národní tkáňové centrum a. s. PrimeCell a. s.

Investiční náklady:
127 mil. Kč

Stupeň zakázky:
Na zpracování projektové dokumentace ECB ve stupních DSP, DVD, DPS a dokumentace skutečného provedení stavby vč. výkonu autorského dozoru jsme se podíleli ve spolupráci s firmou BLOCK a. s. Valašské Meziříčí (specializace na řešení čistých prostorů a lékařských technologií).

Stručný popis stavby:
Jednalo se o umístění výrobních prostor s příslušným administrativním a technickým zázemím do 2. PP a 6. NP stávajícího administrativního objektu a částečně i na střechu objektu.
Výrobní prostory slouží pro zpracování somatobuněčných přípravků, tkáňových preparátů a rovněž jako výzkumné centrum bioimplantologie.

Základní technické údaje:
vestavba v 2. PP, 6.NP a na střeše stávajícího objektu
zastavěná plocha celkem 3 249 m2