Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov

Místo:
Holešov

Rok ukončení:
2009 (I. etapa)

Investor:
Zlínský kraj

Investiční náklady:
711 mil. Kč (I. etapa)

Stupně zakázky:
všechny projektové stupně

Stručný popis stavby:
IPÚPZH I. ETAPA (stavba 1-9) – technická a dopravní infrastruktura, tj. připojení PZ na vnější infrastrukturu.

 • příprava území, retence a odvod dešťových vod
 • přívod pitné a průmyslové vody
 • odvod splaškové a průmyslové odpadní vody
 • připojení na zemní plyn
 • připojení na elektřinu
 • připojení na telekomunikace
 • napojení na silniční síť
 • napojení na železniční síť
 • okružní křižovatka

IPÚPZH II. ETAPA (stavba 10) – technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ

 • TDI 1. část –  centrální část
 • TDI 1. část –  východ
 • TDI 2. část

Základní technické informace:
Rozloha průmyslové zóny: 280 ha