Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii

Místo:
Lovosice, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
Lovochemie a. s.

Generální dodavatel:
ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Studie, projekt, dodavatel stavební části:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stupeň zakázky:
Dodávka „na klíč“

Stručný popis stavby:
Náhrada zastaralých uhelných práškových kotlů K4 a K5 v chemickém závodě Lovochemie v Ústeckém kraji se stala výchozím bodem pro kompletní modernizaci.
Od roku 2011 byl připravován náročný projekt ekologizace a rekonstrukce tohoto energetického zdroje závodu.
„Stáli jsme před náročným projektem který si vyžádal mnoho času, odborných znalostí a rozsáhlou spolupráci s dalšími dodavateli,“ hodnotí celou inivestici Josef Váverka, vedoucí střediska realizace projektů v Centroprojektu.
Již v roce 2011 jsme zahájili práce na projektu Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii včetně schvalovacího procesu EIA.
V rámci projekčních prací byla zpracována také kompletní projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
Realizace stavební části zahrnovala demolici stávající kotelny K8, výstavbu objektu nové kotelny, přidružených stavebních objektů (kompresorová stanice), základů pro technologická zařízení jako látkový filtr spalin, sila, spalinový ventilátor atd.

Zakázka v médiích:
Další informace o celé zakázce si můžete přečíst v aktualitě Naše energetická zakázka v časopise All for Power.