Kompostárna Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2013

Investor:
Město Zlín

Stručný popis stavby:
Záměrem investora stavby (Statutární město Zlín) bylo komplexní zpracování projektu na novou kompostárnu. Tento dokument je základním podkladem pro rozšíření zpracování biologicky rozložitelných odpadů v centrální části areálu skládky Suchý důl na nové kompostárně. Na základě upřesnění ze strany investora bude kapacita kompostárny navržena na celkové množství cca. 2500 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu .
Kompostárna je situována na stávající skládce Suchý důl, která se nachází na katastrálním území Zlín – Prštné vzdálené cca 6 km od centra města a cca. 1,5 km severně od městské části Louky. Hlavní příjezd na skládku je realizován od městské části Mladcová přes chatovou oblast Zbožensko.
Tato kompostárna je řešena jako venkovní vodohospodářsky zabezpečená plocha, na které se bude provádět řízené kompostování v pásových hromadách. Součástí stavby budou manipulační asfaltové plochy, hala pro mechanizmy a boxy na hotový kompost.

Základní technické údaje:
Kapacita kompostárny: 2500 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu (tzv. BRKO)