Modernizace výroby elektrické energie

Místo:
Komořany u Mostu, Česká republika

Rok ukončení:
2008

Investor:
EKY III a.s.

Stručný popis stavby:
Účelem celého stavebního záměru je náhrada dožívajícího zařízení stávající teplárny novým moderním zařízením s cílem dosáhnout lepší účinnosti výroby páry a elektrické energie a tím také zlepšit dopady na životní prostředí.
Nově navrhované zařízení zahrnuje výstavbu elektrárenského bloku s fluidním kotlem na spalování hnědého uhlí a parním turbosoustrojím o výkonu 160 MW elektrické energie.
Maximální výkon parního kotle je 480 tun páry za hodinu o tlaku 160 bar a teplotě 540 °C.
Nedílnou součástí stavby je také vyvedení elektrického výkonu do stávající rozvodny 110 kV, výstavba chladících věží s cirkulujícím množstvím chladící vody 14 000 m3/h, výstavba zásobních sil vápence a popílku, komunikace, venkovní osvětlení, přeložky sítí a další úpravy.
Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v oblasti, kde je životní prostředí silně zasaženo těžbou uhlí a dlouholetou výrobou elektrické energie, jsou stanoveny velmi přísné podmínky na řešení vlivu stavby na životní prostředí.

Základní technické údaje:
Výkon: 160 MW
Výkon parního kotle: 480 tun páry/h
Tlak páry: 160 bar
Teplota páry: 540 °C