Justiční areál v Brně

Místo:
Brno, Česká republika

Rok ukončení:
2009

Investor:
Krajský soud v Brně

Investiční náklady:
1,8 mld. Kč

Stupeň zakázky:
Generální projektant

Stručný popis stavby:
Komplex budov je sídlem Městského soudu v Brně, Okresního soudu Brno-venkov a Městského státního zastupitelství Brno.
Areál sestává ze dvou budov vzájemně propojených v suterénu a svou velikostí patří k největším a nejmodernějším v Evropě.
V typologii budov zavádí zcela nové standardy. Soudní síně jsou situovány do dvou věží v atriu budovy a důmyslným systémem schodišť a výtahů je zajištěno, že účastníci sporu se setkají až přímo v soudní síni.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 6 737 m2
Obestavěný prostor: 240 365 m3
Počet podlaží: 2 podzemní, 6 nadzemních, 2 technická nadzemní
Maximální výška: 35,45 m