Rekonstrukce správní budovy č. 21 „Baťova mrakodrapu“

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2004

Investor:
Zlínský kraj

Investiční náklady:
600 mil. Kč

Stupeň zakázky:
generální projektant

  • zajištění objemové architektonické studie,
  • DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí,
  • DSP – dokumentace pro stavební povolení,
  • DVD – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
  • DPS – dokumentace pro provádění stavby,
  • DSPS – dokumentace skutečného provedení stavby,
  • inženýrská činnost,
  • autorský dohled.

Stručný popis stavby:
Rekonstrukce správní budovy č. 21 „Baťova mrakodrapu“ na sídlo a administrativní budovu Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu.
Součástí je patrové parkoviště.