Projekt silnice II/491 Zlín-Štípa

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
Ředitelství silnic Zlínského kraje

Stručný popis stavby:
Součástí projektu je vybudování nového chodníku podél silnice II/491 a celková rekonstrukce stávající komunikace s následným rozšířením na šířku 6,50 m.
Rozšíření komunikace a výstavba nové kanalizační sítě zasáhne v určitých úsecích stávající oplocení.
Vzhledem k výškovým poměrům mezi vozovkou a stávajícím oplocením bude nutné tyto rozdíly překonat pomocí opěrných zdí.