Mladí stážisté a jejich zkušenosti

Mladí stážisté a jejich zkušenosti

Publikováno 8.3.2016

Od listopadu do března strávili na marketingu přes 150 hodin tři stážisté. Jejich náplní nebyly tzv. dirty jobs.

Dirty jobs jsou zpravidla činnosti jako vaření kávy nebo kopírování papírů.

„Naopak jsem chtěl, aby jejich stáž měla reálný přínos,“ říká Vít Mach, marketingový manažer a vedoucí tří stážistů. A tak se také stalo – některé věci se realizovaly (úpravy webu Centroprojektu pro lepší výsledky ve vyhledávání, průzkum konkurence copycentra atd.), některé teprve spatří světlo světa (nový web copycentra s novými nápady, kampaň pro copycentrum a další).

Studentské stáže měly být také inspirací pro všechny, kteří přemýšlejí o jejich využití. Stáž totiž může být výhodná pro CTPG, pro naše spolupracovníky i samotné stážisty.

Výstupem je také krátká brožurka, kde jsou uvedeny nejlepší zkušenosti pro soupis očekávání od stáží, jak stážisty hledat, jakou práci nachystat. K vyžádání u Víta Macha a personalistky Dany Hudecové. „Věřím, že je to pro některé z vás inspirace k tomu, abyste stážisty měli také na svých pracovištích,“ dodává Mach.

Rozhovory se stážisty:

Anna Kremláčková – I student může přinést velkou změnu:

Stážistka: I student může přinést velkou změnu

Na stáži: nezůstat stát, ale mít chuť inovovat

Na stáži: nezůstat stát, ale mít chuť inovovat

Na konci stáže: Centroprojekt je plný historie a úspěchu. Jen to není vidět

Na konci stáže: Centroprojekt je plný historie a úspěchu. Jen to není vidět