Jubilejní XX. ročník konference Voda Zlín 2016

Jubilejní XX. ročník konference Voda Zlín 2016

Publikováno 27.3.2016

Pro divizi Vodohospodářské a inženýrské stavby a středisko technologických zařízení INVENT je to již tradičně vynikající příležitost, abychom se v sídelním městě naší firmy setkali na jednom místě s našimi obchodními partnery a probrali s nimi možnosti spolupráce či připravované investiční akce, vyměnili si zkušenosti z oblasti provozu vodohospodářské infrastruktury a technologie vody a v neposlední řadě pak prodiskutovali i trendy a aktuální témata oboru.

Vladimír Jonášek využil výhod konferenčního prostředí k obchodním aktivitám na poli aplikace hyperboloidních míchadel na úpravnách vod.

Jubilejní XX. ročník konference Voda Zlín 2016

Zdroj: http://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/

Společenský večer, který je tradičně součástí této konference, využilo i vedení naší společnosti (pánové Kudela a Stráský) k setkání s našimi obchodními partnery.

Věříme, že příští rok se podaří navázat na tradici a že se konference zúčastníme i jako přednášející. Vzhledem k rostoucímu počtu aplikací hyperboloidních míchadel INVENT na úpravnách vod (namátkově úpravny vody Kouty, Temný Důl, Strání či Svatá Trojice) a snaze více se v této oblasti prosadit již ve fázi projektu se nabízí téma právě z této oblasti.

Dlouholetá tradice vodařské konference

Historie mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN se začala psát v roce 1997. Od té doby se ve zlínském Interhotelu Moskva každé jaro scházejí přední domácí i zahraniční odborníci na tzv. „čistou vodu“, mezi nimiž nechybí vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, zástupci předních projekčních a dodavatelských společností z oboru vodohospodářských zřízení a infrastruktury, státní správy, odborného školství, vědy a výzkumu.

Spoluorganizátory konference jsou od jejího počátku dvě společnosti působící v našem regionu, a to společnosti Voding Hranice a Moravská Vodárenská.