3x úspěch! Ve stavební soutěži uspěly výrobní a bazénové areály

Publikováno 24.9.2020

Ve Stavbě roku 2019 Zlínského kraje získaly ocenění výrobní areál Industry 4.0, příkladná rekonstrukce městských lázní z akcí „Z“ na krásný vodní areál a výstavba multifunkčního areálu v Zubří. Podívejte se na budoucnost průmyslových staveb i nové možnosti relaxace.

Hlavní cena pro Smart výrobní závod Hirschmann ve Vsetíně

V náročné konkurenci krásných staveb v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby získal projekt a výstavba moderního výrobního areálu Hlavní cenu.

 

Slovy investora – budova budoucího století

Výjimečnost 2. výrobního závodu popsal také generální ředitel společnosti Hirschmann Ing. Robert Zámorský:

Už při plánování zúčastněné strany říkaly, že se staví budova budoucího století. Veškeré technologie v rámci technického zabezpečení budovy jsou navzájem automaticky řízeny. V případě potřeby je možnost zasáhnout i přes vzdálený přístup, například z domova.

Za účelem bezpečnosti a ochrany majetku byly do řídícího softwaru integrovány i další systémy jako např. EPS, SHZ, docházkový nebo kamerový systém. Rovněž bylo třeba zajistit komunikaci s automatickými vozíčky, které dopravují výrobky a materiály napříč celou budovou.

Kladli jsme důraz také na ekonomický provoz objektu. Vytápění a ohřev vody jsou řešeny pomocí tepelných čerpadel.

Myslím si, že se se nám podařilo vybudovat velice příjemné a komfortní pracovní prostředí pro naše zaměstnance, které bude odpovídat standardům po mnoho následujících let.

 

Nový výrobní, montážní a expediční areál tvoří soubor objektů s atypickým železobetonovým prefabrikovaným skeletem.

Technologicky velmi náročný projekt s výrazným pláštěm z trapézového plechu doplňuje také extenzivní zelená střecha na střeše administrativní části.

Další informace si můžete přečíst v referenci Výrobní areál pro Industry 4.0.

 

Hirschmann 2. Výrobní závod – Hlavní cena v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby

Investiční náklady stavby / 2,3 mld. Kč
Investor /HIRSCHMANN CZECH, s.r.o.
Architekt / DIMENSE v.o.s.
Generální projektant / IPR spol. s r.o.
Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / PSG Construction a.s.

 

Koupaliště Rakovník

Fakt, že generálním projektantem rekonstrukce městského plaveckého bazénu v Rakovníku byl zlínský Centroprojekt, umožnil stavbě získat hlavní cenu v kategorii Staveb realizovaných mimo území Zlínského kraje.

 

Nižší energetická náročnost a lepší bazénová technologie

Zásadním podnětem pro kompletní rekonstrukci byl dlouhodobě nevyhovující technický stav. V jeho rámci byly dokonce nutné významné zásahy do nosných i nenosných konstrukcí a technického zařízení budovy. Snížení energetické náročnosti zaručují mimo jiné i moderní plynové kotle, kogenerační jednotka a 600 LED světel.

Bazénovou vodu čistí generátory ozonu spolu s UV lampami.

Podrobněji si stavbu můžete prohlédnout v aktualitě AquapRak na webu divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie.

Bazén Rakovník – Hlavní cena v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje

Investiční náklady stavby / 191 mil. Kč
Místo / Rakovník, ČR
Uvedení do provozu / 2020
Investor / Město Rakovník
Generální projektant a dodavatel technologické části / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / VW Wachal a.s.

Hlavní cena pro Rakovník. Inspirující proměna lázní na aquapark

 

Nejlepší projekt občanské vybavenosti míří do Zubří

Hlavní cenu v kategorii Stavby občanské vybavenosti vyhrál Multifunkční areál Zubří.

„Radost měl také Lubomír Vaculín, starosta Zubří: „Tohoto ocenění si velmi vážím a věřím, že Multifunkční areál bude dlouhá léta sloužit našim spoluobčanům, ale i návštěvníkům z širokého okolí a přispěje ke kvalitě života v Zubří.“

 

Multifunkční areál Zubří – hlavní cena v kategorii Stavby občanské vybavenosti

Investor / Město Zubří
Investiční náklady stavby / 108,5 mil. Kč
Generální projektant a dodavatel technologické části / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / KKS, spol. s r.o.
Autor / ARCH.Z.STUDIO, Ing. arch. Jaroslav Ševčík

Areál v Zubří: oceněné koupaliště ve Stavbě roku Zlínského kraje

 

O soutěži Stavba roku Zlínského kraje

Do letošního 19. ročníku soutěže se přihlásilo 49 staveb, které odborná komise rozdělila do 7 kategorií. Záštitu nad soutěží již tradičně převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

„Kvalita staveb, to už pozorujeme posledních možná tři pět let, rok od roku stoupá. Používají se poměrně náročné materiály, ale firmy s tím umějí pracovat. A hlavně jsme zaznamenali náročnost investorů, kteří čekají, že stavba bude opravdu ve výborné kvalitě. Stoupá povědomí o stavebnictví i na straně investorů, což nás těší,“ řekla ČTK Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.

Již 19. ročník soutěže o nejlepší stavbu Zlínského kraje společně vyhlásily Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.