Ať zvítězí ta nejlepší! Naše projekty ve Stavbě roku Zlínského kraje

Publikováno 24.7.2020

Soutěž o nejlepší stavby ve Zlínském kraji a místních firem je přehlídkou krásné práce ve stavebnictví. Práci našich kolegů budou reprezentovat koupaliště, městské lázně a průmyslová hala pro Industry 4.0.

Soutěže o nejlepší realizace (nejen) ve Zlínském kraji se v Centroprojektu účastníme pravidelně a úspěšně již mnoho let. Podívejte se na tři naše „želízka v ohni“.

Stavba 01 / Nové výrobní prostory pro Automotive s režimem Industry 4.0

Do kategorie Průmyslové stavby je přihlášený nový výrobní areál pro společnost HIRSCHMANN CZECH ve Vsetíně.

Proč této stavbě věříme a nominovali jsme ji spolu s generálním dodavatelm PSG Construction do soutěže? Jsou to především tyto tři důvody:

  • velice efektivní využití asymetrické stavební parcely, která je ze dvou stran sevřená silnicí a železnicí,
  • přes prostorová omezení se v areálu nachází výrobní, montážní a expediční prostory, stejně jako všechny energetické zdroje a kanceláře firmy,
  • areál je připraven pro nasazení různých prvků Průmyslu 4.0, např. plně automatizovaného bezobslužného skladu.

 

Hirschmann Czech nepřehlédnete v autě i ve vlaku

Nepřehlédnutelnou dominantou nového areálu je výrobní hala s výškou 11,3 m a u plně automatického bezobslužného skladu dokonce 17,5 m.

Z východní strany od silnice je hmota výrobních budov doplněna nižším objektem administrativy (výška 9,9 m).

Právě provedení tohoto dvojpodlažního objektu s předstupujícím 2. podlažím a výraznou konzolou vytváří krytý vstup do budovy a odlehčuje celou stavbu.

Tento výraz symbolizuje dynamiku, využívání moderních technologií a inovativní přístupy investora.

 

AREÁL HIRSCHMANN, 2. VÝROBNÍ ZÁVOD

Investor / HIRSCHMANN CZECH, s.r.o.
Architekt / DIMENSE v.o.s.
Generální projektant / IPR spol. s r.o.
Územní řízení, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, autorský dozor / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / PSG Construction a.s.
Realizace / 2018 – 2019

Stavba 02 / Krásný městský aquapark v Rakovníku

Jak modernizovat, zatraktivnit a snížit energetickou náročnost bazénů z 80. let minulého století? Našli ve středočeském Rakovníku odpověď?

Jak naložit s dědictvím v podobě dosluhujících (nebo přesluhujících) městských koupališť a bazénů? Jak velké udělat vnitřní bazény? Má být součástí wellness? Jak velké? Co má být jeho součástí?

Tyto otázky si klade mnoho měst a jednu z možných odpovědí spolupráce mnoha profesí z Centroprojektu nabídli v Rakovníku, kde se rozhodli pro rozsáhlou rekonstrukci.

 

Výrazné snížení spotřeby energií

Po dokončení všech prací se město může pyšnit snížením spotřeby energií celého vodního areálu o 7 417 GJ ročně.

Spousta atrakcí po celý rok

Rakovnický moderní vodní areál má krásně zpracované interiéry, které dokreslují velmi široké spektrum aktivit:

  • plavání v 50 m plaveckém bazénu,
  • dětský bazén se skluzavkou,
  • vnitřní řeka a vodní číše,
  • v tobogánové věži se nastupuje na dva tobogány,
  • pro odpočinek návštěvníkům slouží dva whirlpooly, Kneippův chodník a sauna.

V letní sezoně mohou návštěvníci využít také venkovní plavecký bazén.

 

MĚSTSKÝ AQUAPARK „AQUAPRAK“ RAKOVNÍK

Investor / město Rakovník
Architekt / Sportovní projekty s.r.o., Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel
Generální projektant, projekt a dodávka bazénových technologií / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / sdružení VW Wachal a.s. a Moravostav Brno a.s.
Náklady / cca 192 mil. Kč
Realizace / 2018 – 2019
BAZÉNY A VODNÍ ATRAKCE
Plavecký bazén 50 m, dětské brouzdaliště
Věž se dvěma tobogány, saunový svět, whirlpooly, Kneippův chodník

Za fotografie děkujeme společnostem RAKO a VW Wachal.

 

Stavba 03 / Multifunkční areál s vyhřívaným koupalištěm v Zubří

V novém multifunkčním areálu si návštěvníci ve venkovní části užijí nový nerezový bazén s rozměry 15 x 25 metrů, 49 m dlouhého tobogán a skluzavku. Část bazénu je vyhrazena vzduchovým a vodním atrakcím. Dětský bazén má dvě úrovně spojené skluzavkou a schody.

V novém objektu je umístěno wellness a whirlpool, dávkování chemie a filtry, zázemí pro návštěvníky a plavčíky.

 

Pro více koupání pod širým nebem

Koupací sezónu prodlužují tepelná čerpadla vzduch/voda pro ohřev bazénové vody. Strojovna čerpadel a akumulační nádrže se nachází v podzemí vedle bazénu.

 

Multifunkční areál Zubří pro školy a veřejnost s provozem wellness a provozovem bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím

Investiční náklady stavby / 108,5 mil. Kč
Místo / Zubří, ČR
Rok uvedení do provozu / 2019
Investor / Město Zubří
Generální projektant a dodavatel technologické části / CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Generální dodavatel / KKS, spol. s r.o.
Autor / ARCH.Z.STUDIO, Ing. arch. Jaroslav Ševčík

Cíl soutěže? Zviditelnit kvalitní projekty a místní firmy

Cílem soutěže je prezentace kvalitních projektů ve Zlínském kraji a přiblížení staveb i autorů širší laické i odborné veřejnosti.