Vzpomínka na Pavla Nováka

Publikováno 8.11.2009

Na začátku listopadu by své 60. narozeniny oslavil jeden z našich bývalých kolegů Ing. arch. Pavel Novák. Někteří dříve narození spolupracovníci si jej budou možná osobně pamatovat.

Pavel Novák se narodil v roce 1949 ve Zlíně, kde prožil největší část svého života. Vystudoval architekturu na VUT v Brně, katedru architektury na Fakultě stavební.

Jeho první pracovní zkušeností bylo zaměstnání v Centroprojektu Zlín, kam nastoupil v roce 1974 a kde pracoval pod vedením arch. Zdeňka Plesníka. V letech 1983 – 1986 byl současně pracovníkem Alžírského ministerstva stavebnictví a pracoval ve městě El-Asnam, kde se podílel na obnově zemětřesením zničeného města.

V letech 1993-4 pracoval v Ateliéru MM, potom měl vlastní Ateliér PFN a od roku 2000 působil ve funkci hlavního architekta města Zlína.

Dvoudílná publikace Zlínská architektura 1900 - 1950, 1950 - 2000. Zdroj: STUDIO 6.15 s.r.o.

Dvoudílná publikace Zlínská architektura 1900 – 1950, 1950 – 2000. Zdroj: STUDIO 6.15 s.r.o.

Tato práce byla blízká nejen jeho profesi, ale hlavně jeho srdci, protože vždy tvrdil „jsem Zlíňák jako poleno“. Věnoval se výstavnictví a publikační činnosti, napsal knihu Zlínská architektura 1900-50, která je nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší prací o zlínské architektuře první poloviny 20. století.

Vydal také Proměny baťovské architektury Zlína (1996) a Zlín nepostavený (1999).V budově zlínské radnice vytvořil ojedinělou architektonickou galerii nazvanou „Galerie 2. patro“ a byl také duchovním otcem architektonické soutěže „Stavba roku Zlínského kraje“.

Architekt Pavel Novák se snažil propagovat čistotu linií zlínské architektury. Zemřel po těžké nemoci v roce 2006.

Zdroj titulní fotografie: STUDIO 6.15 s.r.o.