Vánoční setkání s bývalými kolegy

Publikováno 14.12.2009

V poklidném adventním čase se opět uskutečnilo tradiční předvánoční setkání bývalých (dnes už penzionovaných) zaměstnanců společnosti.

Tradice Centroprojektu je v lidech

Setkání v prostorách Interhotelu Moskva zahájil obchodní ředitel Ing. Pavel Stráský krátkým úvodním slovem. Během něj přítomné seznámil s tím, jak se firmě dařilo v uplynulém roce a které zajímavé projekty se podařilo úspěšně realizovat.

Následoval slavnostní oběd a neformální posezení, jehož se zúčastnilo přibližně 85 někdejších pracovníků.