V Centroprojektu proběhla úspěšná recertifikace ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Úspěšná recertifikace našeho integrovaného systému managementu

Publikováno 14.8.2014

Ve dnech 14. až 16. 7. 2014 provedla nezávislá autorizovaná a akreditovaná společnost QUALIFORM se sídlem v Brně v naší firmě recertifikační audit shody našeho systému managementu kvality (QMS), environmentálního managementu (EMS) a systému managementu BOZP (OHSAS) s požadavky mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Náš integrovaný systém managementu jsme úspěšně obhájili a v těchto dnech obdrželi rozhodnutí o udělení certifikátů pro všechny tři systémy řízení s 3letou platností.