Podívejte se na nové pobytové sociální služby v Zašové

Podívejte se na nové pobytové sociální služby v Zašové

Publikováno 10.8.2014

Koncem měsíce června jsme dokončili dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby.

Přesný název za01-transformace-socialnich-sluzeb-zasova_centroprojektkázky zní „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa – Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí“.

Součástí bylo rovněž zpracování dokumentace provádění interiéru a pro výběr dodavatele interiéru.

Na akci bychom měli posléze pokračovat v rámci autorského dozoru.

Sociální služby s rodinnými příslušníky

Záměrem akce, která se skládá z několika samostatných částí, je dokončení transformačního procesu stávajícího Domova pro osoby se zdravotním postižením v obci Zašová a vytvoření rodinného bydlení pro část klientů tohoto zařízení.

 

V souladu s Transformačním plánem se v rámci II. etapy jedná o výstavbu dvou rodinných domů pro celkem 18 klientů, situovaných do lokality Krásno nad Bečvou ve Valašském Meziříčí. Realizací projektu se změní podmínky poskytování sociální služby způsobem umožňujícím zvýšení kvality života, důstojné bydlení rodinného typu s individuálním přístupem ke každému uživateli služby.

Vybavenost pro život

04-transformace-socialnich-sluzeb-zasova_centroprojektJedná se o dvoupodlažní objekty, kde jsou vždy do samostatného podlaží situovány skupinové domácnosti pro 6 klientů.

Přízemí prvního objektu je určeno pro management všech etap transformací a také provozní zázemí denních programů pro klienty, jako jsou výtvarná a keramická dílna, ergoterapeutická a relaxační místnost a cvičná kuchyňka pro nácvik vaření a dalších dovedností.

Co do složitosti se jednalo spíše o jednoduchou stavbu, která svým charakterem nevyžaduje použití náročných technologických řešení.

Nicméně vzhledem k požadavkům investora, kterým je Zlínský kraj, bylo nutné projektu věnovat spoustu času, zejména na zpracování rozpočtů a výkazů výměr. Ty podléhají kontrolám ze strany investora a je třeba striktně dodržovat požadavky pro jejich zpracování.