Architekt Zdeněk Plesník

Stoleté výročí narození Zdeňka Plesníka

Publikováno 28.8.2014

V září uplyne 100 let od narození Zdeňka Plesníka, bývalého zaměstnance a současně jednoho z významných poválečných československých architektů působících ve Zlíně.

Zdeněk Plesník se narodil 2. září 1914 ve Valašském Meziříčí. Architekturu studoval v letech 1933 až 1937 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Pavla Janáka, v roce 1936 krátce pracoval u Jaromíra Krejcara na soutěžním projektu československého pavilonu pro výstavu v Paříži.

Kariéra u Baťů

Architekt Zdeněk PlesníkOd roku 1937 byl Plesník zaměstnán u firmy Baťa ve Zlíně ve stavebním oddělení. V listopadu 1939 začal studovat Akademii výtvarných umění v Praze, ale již 17. listopadu je zatčen a rok vězněn spolu s dalšími českými studenty v Oranienburgu. V letech 1941 až 1945 pracoval ve filmových ateliérech ve Zlíně a po válce v roce 1946 dokončil studium na AVU. V letech 1948 – 1976 byl Plesník zaměstnán v Centroprojektu Zlín.

Vrcholná architektura ve Zlíně

Ve Zlíně se mladý architekt poprvé zapsal již před válkou zajímavým bytovým a obchodním domem manželů Čištínů na Školní ulici a stavbou první vilky pro známého zlínského kavárníka Malotu. V 50. letech přidal návrhy trojice velkorysých vil pro Zdeňka Lišku, Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda

Mezi další zlínské významné občanské stavby patří například Budova Dopravního podniku (1956), budova Kancelářských strojů (1960) a zejména elegantní dostavba proluky naproti kostelu – budova Fotografie (1962), která nechyběla v žádném sborníku tehdejší moderní architektury.

 

Plesník také spolupracoval na výstavbě sídla mateřského Centroprojektu (1968). Z dalších objektů můžeme ještě zmínit Telekomunikační budovu v Malenovicích (1978) a Dům služeb (1979). Posledním důležitým dílem ve Zlíně je pak až v roce 1990 dostavěná nová provozní budova Fotografie.

 

Z mimozlínských staveb určitě stojí za zmínku realizace hvězdárny ve Valašském Meziříčí (1950-56), vysílač v Pekingu (1954). Po celý profesní život se architekt Plesník věnoval také četným stavbám továrních a výrobních objektů a areálů, např. Oděvní závod Prostějov (1956-63), MEZ Hulín nebo objekty výzkumných ústavů (Liberec 1969-76, Ústí nad Orlicí) po celém Československu i ve světě.

Život a především dílo Zdeňka Plesníka připomene výstava, která proběhne od 3. do 30. září v prostorách Galerie II. patro zlínské radnice a kterou Centroprojekt podpořil.