Image spot Centroprojektu

Úspěch pro vodaře: projekt v Kazachstánu

Publikováno 14.4.2010

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) vypsala výběrové řízení na zpracování dokumentace „Aktau Water Project“. A Centroprojekt v něm zvítězil.

Tento projekt řeší nastavení podmínek provozování vodohospodářské infrastruktury v městě Aktau v Kazachstánu, které má 175 000 obyvatel a je přístavem na břehu Kaspického moře.

Předmětem projektu je definování vlastnictví majetku, investiční zodpovědnosti, stanovení vodného a stočného, sociální únosnosti vodného a stočného pro nízkopříjmové skupiny, kontrola kvality poskytovaných služeb a další činnosti v rámci provozování vodohospodářské infrastruktury.

Centroprojekt podal nabídku ve sdružení s místní firmou ECB LPP a belgickou firmou Aquaplus a tato nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější v silné konkurenci dalších významných firem (VEOLIA VODA, HYDROPROJEKT CZ, GWCC Corporation).

Tato zakázka je významná především tím, že umožňuje rovněž zmapování potřeb a možností v oblasti přípravy a realizace investic do vodohospodářské infrastruktury v Kazachstánu pro následný vstup na tento rozvíjející se trh.