Baťovské tovární budovy ožijí kulturou pro Zlínský kraj (14|15 Baťův institut)

Baťovské tovární budovy ožijí kulturou pro Zlínský kraj

Publikováno 26.3.2010

Na začátku března byla podepsána smlouva o dílo mezi firmou A.D.N.S. PRODUCTION a Centroprojektem na akci „Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně“.

Stavební práce a naprostá změna účelu se dotkne 14. a 15. budovy v někdejším areálu Svit ve Zlíně.

Příkladný industriální funkcionalismus

Výrobní budovy Baťovy továrny od Jiřího Voženílka z roku 1948 jsou jedním z největších skvostů české industriální architektury. Původní tovární objekty jsou uceleným architektonickým dílem mimořádné kvality a jsou zřetelně navrženy jako součást širšího industriálního urbanismu.

V budově č. 14 je navržena galerie a muzeum, v budově č. 15 knihovna. Vstupní hala knihovny má být společenským centrem obou budov. Vše má být ve vzájemné propojitelnosti. Ve vstupní hale budovy č. 14 jsou navrženy recepce, šatna a toalety pro veřejnost, nezbytně nutné vybavení pro vstup k expozicím.

V budově č. 15 má být vstupní podlaží rozděleno na tři úseky – vstupní halu, edukační a výukové centrum a výstavní sál muzea.

Jeviště spojující objekt s městem

Vstupní platforma – otevřené nádvoří (vytvořeno horizontální hmotou skladové budovy) bude dávat prostoru mezi budovami nový účel a novou propozici. Je navrženo nejen jako vstupní prostranství Kulturního centra, ale zároveň jako místo mnoha tváří a mnoha účelů. Venkovní výstavní plocha pro sochy, multimediální prostorové instalace, koncerty a jiné kulturní akce, je rovněž nově vytvořeným místem v organizmu města. Plocha bude jevištěm a spojnicí objektu s městem.