Testovací centrum pro hydraulické hadice

Publikováno 3.3.2010

V návaznosti na minulý rok zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci letos proběhla samotná stavba Testovacího centra pro hydraulické hadice, které bude využíváno všemi společnostmi z holdingu Semperit.

Realizace proběhla od ledna do poloviny března 2010. Kolaudace na Testovacím centru se uskutečnila 16. března 2010 za účasti zástupců HZS, hygieny a investora.

Pro umístění Testovacího centra byla vybrána budova č. 56 v areálu společnosti Semperflex Optimit s.r.o. Jednalo se o stavební úpravy stávajících prostor pro instalaci testovacích strojů. Byly vybourány dělící stěny a příčky, železobetonové podlahy, demontovaly se nevyužívané technologické rozvody.

Během realizace bylo nutno operativně řešit několik vzniklých problémů, které nebylo možno zpracovat již v době zpracování projektové dokumentace. S ohledem na to, že každý týden probíhal na stavbě kontrolní den a dodavatel stavby byl zkušený, proběhla celá realizace bez problémů a plynule dle harmonogramu.

Divize 3 ještě nyní zpracovává pro společnost Semperflex Optimit s. r . o. několik dalších projektů:

  • Budova vysokoregálového skladu – v realizaci, zajišťujeme autorský dozor (AD), technický dozor investora (TDI), termín dokončení 07/2010,
  • Stavební úpravy budovy č. 9/8 – IV. etapa – zpracovává se realizační projekt, termín realizace 05 – 07/2010,
  • koordinace BOZP.

Stavbu realizovala firma IMOS a.s. závod Ostrava.