Technologický park v rámci průmyslové zóny Holešov projektoval zlínský Centroprojekt

Jak pokračuje příprava Technologického parku v Holešově?

Publikováno 25.2.2010

Centroprojekt se podílí na přípravě Strategické průmyslové zóny Holešov nedaleko Zlína. Součástí SPZ je také Technologický park, na kterém kolegové momentálně pracují.

Samotný Technologický park je situován do samého centra zóny, v těsné blízkosti okružní křižovatky.

Ze severní a východní strany Technologický park uzavírají silniční komunikace, na jižní a západní straně jsou pozemky, které budou výhledově zastavěny. Areál technologického parku má přibližně obdélníkový tvar o rozměrech 140 x 110 m.

Na pozemku jsou čtyři objekty a to:

  • Podnikatelský inkubátor na severovýchodě,
  • objekt parkovacích stání na jihovýchodě,
  • Univerzální hala s přístavkem pro UTB na severozápadě,
  • Univerzální hala s přístavkem pro firmu Plastr na jihozápadě.

Budovy jsou situovány rovnoběžně s hranicemi pozemku a mezi sebou vytvářejí prostor, který je částečně zabrán parkovacími stáními a částečně vytváří malé náměstí.

Nárožní budova je nejviditelnější

Z ekonomických důvodů mají samotné budovy nekomplikovaný tvar, objemově se blíží kvádrům nebo jeho složeninám. Nejčlenitější je budova Podnikatelského inkubátoru na zastavěné ploše 657 m2. Je nejblíže okružní křižovatce a vytváří tak exponované nároží.

Technologický park v rámci průmyslové zóny Holešov projektoval zlínský Centroprojekt

Skládá se ze dvou částí s obdélníkovým půdorysem, jedné čtyřpodlažní a druhé dvoupodlažní s třetím ustupujícím podlažím, vzájemně propojených komunikační věží. Jednotlivé obdélníkové plochy fasád jsou členěny pásovými okny, ozvláštnění budově přinášejí velké prosklené plochy v komunikační věži. V přízemí je jídelna a společenský sál, ve vyšších patrech jsou kanceláře.

Objekty pro parkování

Objekt parkovacích stání (755 m2) je polozapuštěný a prostorově uzavírá venkovní parkoviště. Umožňuje kryté parkování pro 24 vozidel a dále ještě venkovní stání na své střeše pro 28 aut. Opláštění je navrženo z prefabrikovaných železobetonových pohledových panelů.

Technologický park v rámci průmyslové zóny Holešov projektoval zlínský Centroprojekt

 

Univerzální haly

Univerzální hala s přístavkem – UTB (1563 m2) a Univerzální hala s přístavkem – Plastr (1539 m2) tvoří jeden prostorový celek obdélníkového půdorysu. Mají přibližně stejný objem a mezi sebou vytvářejí hospodářský dvůr umožňující jejich zásobování.

Každá hala má po celé své šířce dvoupodlažní přístavek s laboratořemi a kancelářemi a také s nezbytným sociálním a technickým zázemím. Na pozemku je rezerva pro možné budoucí prodloužení hal. Jednoduché vizuální řešení hal se nesnaží přitahovat pozornost, předpokládá se, že jejich estetika s opláštěním z hliníkových zateplených panelů plně zapadne do plánované výstavby průmyslových objektů v okolí parku. Přívětivější výraz mají dvoupodlažní přístavky, jejichž fasády jsou v kontaktu s veřejným komunikačním prostorem.